Quang DD

Văn hóa - Marketing

Mar 15, 2009

không hiểu hiểu sâu về văn hóa, anh sẽ không làm kinh doanh tốt được”, người kể cho tôi nghe câu chuyện trên vốn là một nhà tư vấn kinh doanh, kết luận bằng một câu như vậy.

0 comments: