Quang DD

Tilt shift

May 3, 2009

Tilt shift
Xem video quay bằng kỹ thuật tilt-shift tại bờ biển Tamarama (Australia).Quang cảnh thu nhỏ ở thác Multnomah Falls (Mỹ). Xem video


(VnExpress)

0 comments: