Quang DD

Bị lãng tai

Mar 18, 2009

Một ông chồng nghi bà vợ mình bị lãng tai bèn quyết định thử nghiệm. 
Ông chồng đứng sau lưng bà khoảng mười mét và gọi: 
- "Mình ơi! Mình có nghe rõ không?" 
Bà vợ không trả lời, thế là ông chồng bèn tiến tới gần khoảng cách sáu 
mét rồi lại gọi: 
- "Mình ơi! Mình có nghe không?" 
Bà vợ vẫn chẳng ừ hử. Ông chồng bèn đi đến chỗ cách bà còn ba mét 
hỏi: 
- "Mình không nghe gì hết hả?" 
Bà vợ đáp: 
"Có chứ! Lần này em trả lời là lần thứ ba rồi đấy!".

0 comments: