Quang DD

Ở lại họp

Mar 18, 2009

Tại một lớp học ở trường đại học, mỗi lớp là tập hợp của 4 tổ khác 
nhau, và chịu sự chỉ huy của tổ trưởng, một hôm cuối buổi học, tổ 
trưởng của tổ 1 thông báo: ''''''''đề nghị các thành viên của tổ ở lại 
lớp có việc cần họp, ai vắng mặt không biết các nội dung thì chiu 
thiệt''''''''. 
Ngay sau đó tổ 3, 4 cũng có thông báo các thành viên ở lại lớp, chỉ 
riêng tổ 2 là không có gì cả, dường như không chấp nhận sự thật này, 
tổ trưởng tổ 2 cũng thông báo trước toàn tổ 2: '''''''' đề nghị các bạn 
tổ viên tổ 2 ở lại lớp để .......xem các tổ khác ở lại làm gì, ai vắng 
mặt không biết các nội dung thì chịu thiệt, hết.

0 comments: