Quang DD

Thêm 1 lần nữa, 1 chương trình quét virus của ngoại phát hiện BKAV là 1 loại virus...

Apr 29, 2009
Chiều ngày 29/04, Sau khi cài và quét bằng Avast vô tình phát hiện, chụp lại hình cho ae xem, hình hơi xấu nhé, vì chụp = mày của anh Đào

0 comments: