Quang DD

Ky Nang Song

Jun 8, 2009

Kỹ năng sống gồm có 3 nhóm:

Kỹ năng nhận thức bao gồm các kỹ năng cụ thể như: tư duy phê phán, tư duy phân tích, khả năng sáng tạo, giải quyết vấn đề, nhận thức hậu quả, ra quyết định, tự nhận thức, đặt mục tiêu, xác định giá trị...

Kỹ năng đương đầu với xúc cảm: ý thức trách nhiệm, cam kết, kiềm chế căng thẳng, kiểm soát được cảm xúc, tự quản lý, tự giám sát và tự điều chỉnh...

Kỹ năng xã hội hoặc kỹ năng tương tác: giao tiếp, tính quyết đoán, thương thuyết, từ chối, hợp tác, sự cảm thông, chia sẻ; khả năng nhận thấy sự thiện cảm của người khác... (Theo WHO)

0 comments: